lnwshop logo

บทความ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากร…
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 …
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ จำนวน 137 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพนักงานราชการ จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ …
ข่าวดี! อัตราว่างสอบท้องถิ่น รอบ 2 มีโอกาสเปิดรับ 10,000 อัตรา ลุ้นเปิดรับสมัครในปี 2561
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
ข่าวดี! อัตราว่างสอบท้องถิ่น รอบ 2 มีโอกาสเปิดรับ 10,000 อัตรา หลังจากประกาศผลสอบภาค ก,ข, ของการสอบท้องถิ่น ปี 2560 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 มีผู้สอบผ่าน ภาค ก,ข, มากถึง 32,369 คน มีตำแหน่งว่างรวมทุกตำแหน่ง 21,605 อัตรา จากข้อมูลเบื้องต้น ที่ผมมีอยู่ มีผู้สอบผ่านภาค ก,ข,ส่วนมาก มักจะเป็นตำแหน่ง ระดับวิชาการ (ระดับ 3 เดิม) จบ…
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุรับราชการ รอบใหม่! สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-19พ.ย.2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุรับราชการ รอบใหม่! สมัครทางอินเทอร์เน็ต 6-19พ.ย.2560 ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ การรับสมัคร กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราช…
กองทัพเรือ เปิดรับพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กองทัพเรือ เปิดรับพนักงานราชการ วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2560 กรมกำลังพลทหารเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : กรมพนักงานบริการ แผนกธุรการสารบรรณทหารเรือ อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท รวมถึงได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวราย…
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดสอบรับราชการ 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต9-29พ.ย.60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดสอบรับราชการ 10 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต9-29พ.ย.60 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เฟส 1 ชั้น 13 ห้อง 21303 เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 17,500 - …
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 213 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2560
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 213 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท จำนวนต…
[[[ เตรียมสอบ!!! ]]] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 31 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ย. 60
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 31 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-14 พ.ย. 60 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป3 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 31 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ค…
รับเยอะ !!! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 444 อัตรา
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครเเล้ว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 444 อัตรา ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 444 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบด้ว…
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงบทความที่ 1-10 จากทั้งหมด 134 บทความ

เว็บบอร์ดล่าสุด

Categories

สินค้าใหม่

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม9,464 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด7,081 ครั้ง
เปิดร้าน22 ม.ค. 2560
ร้านค้าอัพเดท22 พ.ย. 2560

CONTACT US

0986186647

ติดตามสินค้า

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านคู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกหน่วยงาน
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกหน่วยงาน
จำหน่ายหนังสือ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ งานราชการทุกหน่วยงานทั่วประเทศ
เบอร์โทร : 0986186647
อีเมล : matulas2521@gmaiil.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top